Arbeidsomstandighedenbesluit

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 19-05-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.2a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 9.10a, 9.3, 9.5, 9.5a, 9.9b
 2. Beleidsregel arbocatalogi 2019
  Bijlage: als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen 2.35, 2.42, 3.32

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen 1.30, 9.10a, 9.19, 9.3, 9.5, 9.5a, 9.9b
 2. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage XVIe

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-05-2022 Vervallen 25-11-2020 Stb. 2020, 483 26-11-2020
samen met
21-02-2022
samen met
22-11-2021
samen met
18-02-2021
samen met
16-08-2021
samen met
17-05-2021
Stb. 2020, 482
samen met
Stb. 2022, 76
samen met
Stb. 2021, 549
samen met
Stb. 2021, 93
samen met
Stb. 2021, 393
samen met
Stb. 2021, 232
Alg. 1, Inwtr. 2
02-12-2020 Nieuw 25-11-2020 Stb. 2020, 483 25-11-2020 Stb. 2020, 483

Opmerkingen

 1. Op de vergadering van 17 mei 2022 heeft de Eerste Kamer de goedkeuringswet houdende de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 verworpen, zie: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36042_goedkeuringswet_vijfde.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 28, zevende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet vervalt.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2020/482 gesteld op 1 maart 2021.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/93 gesteld op 1 juni 2021.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/232 gesteld op 1 september 2021.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/393 gesteld op 1 december 2021.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2021/549 gesteld op 1 maart 2022.
  Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2022/76 gesteld op 1 juni 2022.
  Treedt in werking om 00:00 uur.2)
Naar boven