Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbetalingen WAO-conforme uitkering

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 23-01-1997 t/m 31-01-2005

Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbetalingen WAO-conforme uitkering

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. uitkeringsgerechtigden:

de personen die een voorschot op een WAO-conforme uitkering genieten waarvan het recht nog moet worden vastgesteld en waarvan de betaling door de USZO rechtstreeks aan die personen plaatsvindt;

b. USZO:

de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs, bedoeld in artikel 2 van de Wet Stichting USZO;

c. WAO:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

d. WAO-conforme uitkering:

de met overeenkomstige toepassing van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 32 van de WPA;

e. WPA:

de Wet privatisering ABP.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

In afwijking van artikel 59b, derde lid, van de WAO vindt te rekenen van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998, of indien de uitkeringsgerechtigden op een latere datum onder de werking van de WAO worden gebracht per die latere datum, uitbetaling van de vakantie-uitkering van de uitkeringsgerechtigden gelijktijdig plaats met de uitbetaling van de WAO-conforme uitkering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbetalingen WAO-conforme uitkering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 januari 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina