Regeling geldsom visakten 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 1997: f 84,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 81,72 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 2,78.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 1997: f 16,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 13,85 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad 2,65.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina