Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting enz., (uitbreiding definitie [...] en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek)

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1997.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL III

Informatie geldend op 01-01-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1997)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-12-1996 Nieuwe-regeling 20-12-1996 Stb. 1996, 656 25076 20-12-1996 Stb. 1996, 656

Annuleren

Naar boven