Vaststelling premiepercentages AOW, Anw en AAW per 1 januari 1997

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-01-1997 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentages AOW, Anw en AAW per 1 januari 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11, vierde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 28 juni 1996 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1997 vastgesteld op 15,40.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 28 juni 1996 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene nabestaandenverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1997 vastgesteld op 1,65.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 3 bijgevoegde besluit van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van 19 juni 1996 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1997 vastgesteld op 6,35.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

’s-Gravenhage, 19 december 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Naar boven