Vaststelling premiepercentage en franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1997

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage en franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1997

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage bijgevoegde besluit van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van 19 juni 1996 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1997 vastgesteld op 8,45.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de premie ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geheven, buiten aanmerking wordt gelaten, wordt voor het jaar 1997 vastgesteld op f 102,- per dag.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

’s-Gravenhage, 19 december 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina