Regeling herbeoordeling 45-50-jarigen

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 24-12-1996 t/m 21-09-2004

Regeling houdende regels omtrent de herbeoordeling van het recht op uitkering van personen die op 31 juli 1993 recht hadden op arbeidsongeschiktheidsuitkering en op 1 augustus 1993 de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt maar niet die van 50

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel XVI, derde en vierde lid, artikel XX, derde en vierde lid en artikel XXIV, derde en vierde lid, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Voor de persoon, bedoeld in artikel XVI, derde lid, tweede en derde zin, artikel XX, derde en vierde lid en artikel XXIV, derde lid, tweede zin, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt de latere datum, bedoeld in die zinnen, met inachtneming van het tweede lid vastgesteld in het tijdvak van 1 mei 1997 tot 1 januari 2002.

 • 2 De latere datum, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld aan de hand van de onderstaande tabel.

  Geboortedatum van de persoon

  bedoeld in het eerste lid

  Latere datum

  bedoeld in het eerste lid

  1-5-1948 t/m 1-8-1948

  1-5-1997

  1-2-1948 t/m 30-4-1948

  1-9-1997

  1-10-1947 t/m 31-1-1948

  1-1-1998

  1-7-1947 t/m 30-9-1947

  1-4-1998

  1-4-1947 t/m 30-6-1947

  1-7-1998

  1-2-1947 t/m 31-3-1947

  1-10-1998

  1-11-1946 t/m 31-1-1947

  1-1-1999

  1-7-1946 t/m 31-10-1946

  1-4-1999

  1-5-1946 t/m 30-6-1946

  1-7-1999

  1-2-1946 t/m 30-4-1946

  1-10-1999

  1-11-1945 t/m 31-1-1946

  1-1-2000

  2-8-1945 t/m 31-10-1945

  1-4-2000

  1-5-1945 t/m 1-8-1945

  1-7-2000

  1-1-1945 t/m 30-4-1945

  1-10-2000

  1-10-1944 t/m 31-12-1944

  1-1-2001

  1-6-1944 t/m 30-9-1944

  1-4-2001

  1-3-1944 t/m 31-5-1944

  1-7-2001

  1-12-1943 t/m 29-2-1944

  1-10-2001

  2-8-1943 t/m 30-11-1943

  1-1-2002

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat het bij koninklijke boodschap van 2 december 1996 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekering en enkele andere wetten (Kamerstukken II 1996/97, 25 148) in werking treedt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling herbeoordeling 45-50-jarigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1996

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F.H.G. de Grave

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling

Naar boven