Afwijking regeling aanvullende vergoeding b.b.o. en rectificatie regeling personele [...] mode en kleding sector dienstverlening en gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 02-01-1997 t/m 30-12-2004

Afwijking regeling aanvullende vergoeding b.b.o. en rectificatie regeling personele ratio korte opleiding m.b.o.-afdeling mode en kleding sector dienstverlening en gezondheidszorg

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 12.1.2, tweede lid, jo. artikel 12.3.36 en artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 [Red: Wijzigt de Regeling van 13 december 1995 met betrekking tot de aanvullende vergoeding beroepsbegeleidend onderwijs (bbo; Uitleg OCenW-Regelingen 1995, nr. 31a).]

  • 2 Van de Regeling bekostiging beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.) 1995, zoals luidend op 31 december 1995, wordt afgeweken in die zin dat artikel 7 buiten toepassing blijft.

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De Regeling van 9 december 1995 houdende vaststelling van de personele ratio korte opleiding mbo-afdeling mode en kleding sector dienstverlening en gezondheidszorg (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, nr. 31a) wordt ingetrokken.

  • 2 Voor de korte opleiding van de afdeling mode en kleding in de sector dienstverlening en gezondheidszorg is de ratio leraar/leerling 1/18,19.

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze Regeling treedt, met uitzondering van artikel I, in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

  • 2 Artikel I treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Naar boven