Vaststellingsbesluit tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, Bekostigingsbesluit WHW

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 01-02-1997 t/m 30-11-2005

Besluit van 13 december 1996, tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 december 1996, nr. 96026966/6048, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina