Regeling bevrachting en prijsvorming binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 30-11-1998 t/m 30-06-2009

Regeling bevrachting en prijsvorming binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de richtlijn nr. 96/75/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 november 1996, houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEG L 304);

Gelet op artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart;

Gelet op de artikelen 16 en 22 van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer;

Gelet op de artikelen 3, 11, 15, 18 en 20 tot en met 24 van het Besluit vervoer binnenvaart;

Gelet op de artikelen 39 en 48 van de Vrachtverdelingsregeling;

Besluit:

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vergunningverlening.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling inschrijving eigen vervoer.]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoedingen binnenvaart.]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling gegevensverstrekking binnenvaart.]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Ingetrokken worden:

 • a. de Vrachtverdelingsregeling;

 • b. de Regeling overig bijzonder vervoer;

 • c. de Regeling instelling bevrachtingscommissie;

 • d. de Regeling instelling commissie van advies omtrent de geschiktheid als scheepsbevrachter;

 • e. de Tariefregeling goederenvervoer binnenvaart;

 • f. de Tariefregeling meelaadregeling kunstmestvervoer vanaf Kanaal Gent-Terneuzen;

 • g. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 augustus 1990 (Stcrt. 178), houdende Tarief meelaadregeling kunstmestvervoer per binnenschip naar Drechtstedengebied;

 • h. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 januari 1991 (Stcrt. 178), houdende Tarief meelaadregeling petroleumcokes van Rotterdam naar Delfzijl;

 • i. [Red: vervallen;]

 • j. [Red: vervallen;]

 • k. de regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 september 1984, zoals gewijzigd bij regeling van 24 juli 1991 (Stcrt. 147), houdende Tarief meelaadregeling zoutvervoer van Hengelo naar diverse bestemmingen;

 • l. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 1988 (Stcrt. 17), houdende Tarief meelaadregeling kolenvervoer tussen Rotterdam en Amsterdam;

 • m. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 juni 1989 (Stcrt. 148), houdende Tarief meelaadregeling kolenvervoer van Terneuzen naar Borssele;

 • n. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 februari 1991 (Stcrt. 49), houdende Tariefregeling meelaadregeling losgestorte cement van Maastricht naar Dordrecht;

 • o. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 juli 1992, zoals gewijzigd bij regeling van 15 november 1993 (Stcrt. 227), houdende Tariefregeling binnenbeursgedeelte kolenvervoer elektriciteitscentrales;

 • p. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1992 (Stcrt. 251), houdende Tariefregeling meelaadregeling kolen- en fosfaatvervoer Maasbestemmingen;

 • q. het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 september 1994 (Stcrt. 189), houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 39 van de Vrachtverdelingsregeling voor het vervoer van zand en grind;

 • r. de Regeling vrijstelling afvaltransporten binnenvaart.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevrachting en prijsvorming binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven