Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1997

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 9 december 1996 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 1996, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/96/0807;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

De Raad van State gehoord (advies van 21 november 1996, no. W12.96.0536);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1996, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/96/0807;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De overhevelingstoeslag over het jaar 1997 is gelijk aan 9,9% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 7 791,–.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 1996

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven negentiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina