Wijziging bijlage beschikking beheersovereenkomsten 1983

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 23-01-2004

Wijziging bijlage beschikking beheersovereenkomsten 1983

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking beheersovereenkomsten 1983.]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. F. de Leeuw

Naar boven