Aanwijzingenbesluit op grond van artikel 2, tweede lid, Opiumwet, enz.

[Regeling vervallen per 17-03-2003.]
Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-1997.
Geldend van 01-02-1997 t/m 16-03-2003

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL II

Informatie geldend op 01-02-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-1997)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-03-2003 Intrekking-regeling 09-12-2002 Stb. 2002, 624 24-02-2003 Stb. 2003, 96 Inwtr. 1
01-02-1997 Nieuwe-regeling 06-12-1996 Stb. 1996, 634 06-12-1996 Stb. 1996, 634

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de opiumwetswijziging (Stb. 2002/520) in werking treedt.1)
Naar boven