Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-09-2010.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-03-1997 t/m heden

Besluit van 6 december 1996, houdende wijziging van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen en het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen in verband met de invoering van een geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering, alsmede enkele technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 juli 1996, nr. DGSM/J-96005603, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en juridische zaken;

Gelet op de Resolutie van de Mariene Milieu Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie 39(29) (Trb. 1995, 158) en op de artikelen 7, 8 en 39 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 oktober 1996, nr. W09.96.0316);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 november 1996, nr. DGSM/J-96008685, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Stafafdeling Wetgeving en juridische zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de twintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven