Aanwijzing keurings-instantie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen

[Regeling vervallen per 18-01-2016.]
Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m 17-01-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-01-2016 Intrekking-regeling 23-12-2015 Stb. 2016, 26 23-12-2015 Stb. 2016, 26 Alg. 1
01-01-1997 Nieuwe-regeling 06-12-1996 Stcrt. 1996, 244 DGSM/J-96009135 06-12-1996 Stcrt. 1996, 244

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven