Wijziging Delegatiebesluit 1993

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 21-09-2004

Wijziging Delegatiebesluit 1993

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid en artikel 32 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De verzoeken om toestemming tot beëindiging van de arbeidsverhouding, die vóór 1 januari 1997 zijn ingediend bij het Centraal Bureau voor de Grafische bedrijven in Nederland en betrekking hebben op de beëindiging van arbeidsverhoudingen in het grafisch bedrijf, worden door dit bureau afgehandeld met inachtneming van de vóór 1 januari 1997 voor de grafische sector geldende regels.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 1996

A.P.W. Melkert

Naar boven