Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 23-01-2013 t/m 31-12-2013

Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De in artikel 1, eerste lid, onderdelen a en b, genoemde bedragen zijn van toepassing op de eerste afgifte van een deel IA van een kentekenbewijs en op de afgifte van een deel IB van een kentekenbewijs.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina