Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven

Geldend van 23-04-1998 t/m heden

Vrijstellingregeling LC50/LD50-dierproeven

De Staatssecretaris van Volksgezondeheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet op de dierproeven;

Besluit:

Artikel 1

Vrijstelling van het in artikel 10, tweede lid, van de Wet op de dierproeven gestelde verbod tot het verrichten van dierproeven door middel van LC50/LD50-testmethoden wordt verleend ten aanzien van:

 • -

  het bepalen van de acute dermale toxiciteit;

 • -

  het bepalen van de acute inhalatoire toxiciteit;

 • -

  het bepalen van de acute toxiciteit op vissen;

 • -

  het bepalen van de acute toxiciteit op vogels.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina