Wet pleziervaartuigen

[Regeling vervallen per 18-01-2016.]
Geraadpleegd op 03-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 31-12-2010.
Geldend van 31-12-2010 t/m 17-01-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008366
Rechtsgebieden Cultureel recht
Vervoersrecht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing instelling bevoegd tot bepaling van de fabriekscode
 2. Aanwijzing keurings-instantie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen
 3. Regeling aanwijzing keuringsrichtlijn Wet pleziervaartuigen
 4. Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009
 5. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart
 6. Regeling geharmoniseerde normen pleziervaartuigen
 7. Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing instelling bevoegd tot bepaling van de fabriekscode
  Artikel: 2
 2. Aanwijzing keurings-instantie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen
  Artikel: 3
 3. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bijlage
 4. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 5. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 10a
 6. Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 7. Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen
  Artikel: 5
 8. Regeling voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikel: 5
 9. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  Artikel: 3
 10. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 31-12-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
18-01-2016 Intrekking-regeling 23-12-2015 Stb. 2016, 26 34265 23-12-2015 Stb. 2016, 26
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 176 30969 16-12-2010 Stb. 2010, 866
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 636 30643 22-11-2006 Stb. 2006, 636
Wijziging 10-11-2004 Stb. 2004, 604 29669 07-12-2004 Stb. 2004, 682
Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 117 29011 18-10-2004 Stb. 2004, 553
Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1997 Nieuwe-regeling 29-11-1996 Stb. 1996, 605 24689 06-12-1996 Stb. 1996, 612
Naar boven