Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWrra
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008365
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
 3. Besluit actualisering Bora
 4. Besluit adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
 5. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
 6. Besluit opleiding rechters en officieren van justitie
 7. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
 8. Besluit tijdelijk besluit COVID-19 aanspraak bovenwettelijke vakantie-uren raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers (tijdelijke verhoging leeftijdsgrens tot drieënzeventig jaar)
 9. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 10. Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie
 11. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 12. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 13. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 14. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 15. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 16. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 17. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 18. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 19. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren (afschaffen vervolguitkering Werkloosheidswet )
 20. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
 21. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2002–2003)
 23. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (regelen werkgeversbijdrage kinderopvang en tijdelijke toelage voor piketdiensten voor de sector Rechterlijke Macht)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2015–2016)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017)
 27. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018-2020)
 28. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
 29. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)
 30. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
 31. Wijzigingsbesluit enige algemene maatregelen van bestuur (uitvoering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2000-2001, enz.)
 32. Wijzigingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur (uitvoering Akkoord arbeidsvoorwaarden 1997-1999 sector Rechterlijke Macht)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVII
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.15
 3. Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie
 4. Beroepswet
  Artikel: 4
 5. Besluit beëdiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers
  Artikel: 3
 6. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 2
 7. Besluit rechtspositie leden met rechtspraak belast en gerechtsauditeurs CRvB en CBb
  Artikelen: 1, 2, 3
 8. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 9. Besluit regels toelage op het salaris voor de voorzitter van het College van procureurs-generaal
  Artikel: 2
 10. IKAP-regeling Rechterlijke Macht
  Artikel: 1
 11. Levensloopregeling sector Rechterlijke Macht
  Artikel: 1
 12. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
  Artikel: 5
 13. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
  Artikelen: 1, 4
 14. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 15. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 16. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 17. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 18. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 19. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 20. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 21. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
 22. Veegwet modernisering rechterlijke organisatie
 23. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XVIc
 24. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.27
 25. Wet Raad voor de rechtspraak
 26. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Artikel: 5
 27. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 25
 28. Wet organisatie en bestuur gerechten
  Artikel: X
 29. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: V
 30. Wet wettelijke grondslag wijziging bezoldiging rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993
  Artikel: I
 31. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikelen: 1, 7
 32. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout)
  Artikel: VI
 33. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)
  Artikel: X
 34. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (invoering functie van officier enkelvoudige zittingen)
 35. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
  Artikel: XXIX
 36. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)
 37. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: I
 38. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)
 39. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)
 40. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (flexibilisering, verduidelijking en aanvullingen regeling rechtspositie rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
 41. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (herziening opleiding rechters en officieren van justitie)
Terug naar begin van de pagina