Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 46n

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6A

 1. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel 111
 2. Wet op de Raad van State
  Artikel 3
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage 2
 4. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel 46b
 5. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015
  Artikel 7
 6. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 7.5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Wijziging 25-05-2022 Stb. 2022, 208 36006 15-05-2023 Stb. 2023, 176
01-01-2019 Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446
01-01-2013 Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 220 29937 20-12-2012 Stb. 2012, 664
01-01-2011 Wijziging 03-12-2010 Stb. 2010, 857 31822 03-12-2010 Stb. 2010, 857
01-07-2010 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225 Alg. 1
15-11-2006 Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 548 30596 02-11-2006 Stb. 2006, 548
01-07-2004 Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275 Inwtr. 2
01-01-2002 Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het derde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Bij Stb. 2004/215 is in artikel XX een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.2)
Naar boven