Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 46c

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6A

 1. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel 111
 2. Wet op de Raad van State
  Artikel 3
 3. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel 46b
 4. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015
  Artikel 7
 5. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 7.5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446 Alg. 1
01-01-2013 Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 220 29937 20-12-2012 Stb. 2012, 664
Wijziging 03-12-2010 Stb. 2010, 857 31822 20-12-2012 Stb. 2012, 664
01-09-2008 Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
01-01-2002 Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621

Opmerkingen

 1. Artikel XXIII van Stb. 2018/298 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven