Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
01-07-2010 Nieuw 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven