Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 5d

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

    Terug naar begin van de pagina