Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2017 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503 Alg. 1
  18-01-2016 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2 Alg. 2
  01-07-2010 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
  01-07-2004 Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
  01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  31-10-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 494 26962 18-10-2001 Stb. 2001, 494
  01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
  01-01-1997 Nieuwe-regeling 29-11-1996 Stb. 1996, 590 24220 13-12-1996 Stb. 1996, 616

  Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2015/456 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel 1 van hoofdstuk 7 van Stb. 2015/478 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven