Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1997

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1997

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a en 84c van de Wet op de accijns in samenhang met artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Naar boven