Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1997

Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns van motorbrandstoffen 1997

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a en 84c van de Wet op de accijns in samenhang met artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Terug naar begin van de pagina