Regionale buitenwerkingstelling van het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering

Geldend van 01-03-1997 t/m heden

Regionale buitenwerkingstelling van het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

Als gebied, waarin artikel 2, eerste lid, van het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering niet langer van toepassing is ten aanzien van verzekerden voor wie een indicatie bestaat voor opneming en verder verblijf in een verpleeginrichting als bedoeld in de Regeling nadere regels zorgaanspraken AWBZ, wordt aangewezen:

  • -

    het rayon Zeeland.

Artikel 2

Deze beschikking wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 maart 1997.

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
de

Directeur Verzekeringen en Prijsvorming Zorgsector

,

S.G. Rijpma

Terug naar begin van de pagina