Erkenning bewijs vaarbekwaamheid niet-bedrijfsmatige vaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 28-11-1996 t/m 30-06-2009

Erkenning bewijs vaarbekwaamheid niet-bedrijfsmatige vaart

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het Militair vaarbewijs, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op rivieren, kanalen en meren, dat is afgegeven door het Genie Opleidingscentrum in de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1998 wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 november 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven