Aanpassing ESF-4 regeling

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 15-11-1996 t/m 24-09-2008

Aanpassing ESF-4 regeling

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ESF doelstelling 4 ’Scholing voor behoud van werk’.]

Artikel II

[Vervallen per 25-09-2008]

Aanvragen op basis van de in artikel I genoemde subsidieregeling, ten behoeve van projecten die in 1996 aanvangen, kunnen uiterlijk op 1 december 1996 worden ingediend.

Artikel III

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 november 1996

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina