Regeling verhoging ‘schoolgemiddelde personeelslast’ (school-gpl) in verband met algemene salarismaatregel

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 30-11-1996 t/m 30-12-2004

Regeling verhoging ‘schoolgemiddelde personeelslast’ (school-gpl) in verband met algemene salarismaatregel

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X, vijfde lid van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318);

Besluit:

Artikel 1. Verhoging in verband met algemene salarismaatregel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De verhoging van de gemiddelde personeelslast, bedoeld in artikel X van de Wet van 31 mei 1995, is onverminderd artikel 1 van de Regeling verhoging school-gpl (VO/FB-96015131 van 13 juni 1996, Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 17) in verband met een algemene salarismaatregel: 0,48 %.

  • 2 De verhoging genoemd in het eerste lid is het gevolg van de in de CAO sector OenW 1996-1998 overeengekomen algemene eindejaarsuitkering voor de jaren 1996, 1997 en 1998.

Artikel 2. Afronding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkomst van de verhoging genoemd in het eerste lid wordt afgerond op twee decimalen, waarbij de tweede decimaal met 1 wordt verhoogd, indien de derde decimaal 5 of meer bedraagt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 augustus 1996.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven