Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1997

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1999.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1997

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1996 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1995;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1997 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1.7.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingsper-centage levensonderhoud 1997.

’s-Gravenhage, 31 oktober 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Naar boven