Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen

Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-11-1996.
Geldend van 17-11-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 17-11-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-11-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-11-1996 Nieuwe-regeling 30-10-1996 Stcrt. 1996, 222 583470/96/6 30-10-1996 Stcrt. 1996, 222
Naar boven