Instellingsbeschikking Accountantsdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 28-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 02-11-1996 t/m 31-12-2013

Instellingsbeschikking Accountantsdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22 van de Comptabiliteitswet;

Gelet op het Besluit taak DAD;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2014]

Er is een Accountantsdienst voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DAD).

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2014]

De instellingsbeschikking van de Accountantsdienst van 30 juni 1983, nr. A/24294, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-tekening van de Staatscourant waarin zij wordt bekend gemaakt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Directie Accountancy Rijksoverheid van het Ministerie van Financiën, de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina