Regeling hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen

[Regeling vervallen per 13-09-2007.]
Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-12-2001.
Geldend van 30-12-2001 t/m 12-09-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk HW/RI226024
Identificatienummer BWBR0008296
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Hoofdkantoor van de Waterstaat te Den Haag en bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 30-12-2001

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
13-09-2007 Intrekking-regeling 04-09-2007 Stcrt. 2007, 175 HDJZ/I&O/2007-966 04-09-2007 Stcrt. 2007, 175
30-12-2001 Wijziging 21-12-2001 Stcrt. 2001, 250 CDJZ/WBI/2001-1530 21-12-2001 Stcrt. 2001, 250
24-12-1999 Wijziging 17-12-1999 Stcrt. 1999, 247 HKWIAK99/12391 17-12-1999 Stcrt. 1999, 247
01-11-1996 Nieuwe-regeling 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210 HW/RI226024 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210
Wijziging 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210 HW/RI226024 23-10-1996 Stcrt. 1996, 210
Naar boven