Nadere regels bewaking- en regelsysteem voor lozingen door schepen

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-12-1997.
Geldend van 25-12-1997 t/m 31-10-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DGSM/J-96006643
Identificatienummer BWBR0008292
Rechtsgebieden Vervoersrecht
Ruimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water Verkeer en vervoer

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer te Den Haag.

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 15, Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 25-12-1997

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
17-09-2008 Intrekking-regeling 11-12-2006 Stb. 2006, 693 16-06-2008 Stb. 2008, 249
t/m 01-11-2004 1) Wijziging 16-11-2004 Stcrt. 2004, 227 HDJZ/SCH/2004-2721 16-11-2004 Stcrt. 2004, 227
Wijziging 19-12-1997 Stcrt. 1997, 247 DGG/J-97010991 19-12-1997 Stcrt. 1997, 247
03-11-1996 Nieuwe-regeling 22-10-1996 Stcrt. 1996, 212 DGSM/J-96006643 22-10-1996 Stcrt. 1996, 212

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 21)
Naar boven