Nadere vaststelling per regio van het schoolprofielbudget 1996-1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 02-11-1996 t/m 30-12-2004

Nadere vaststelling per regio van het schoolprofielbudget 1996-1997

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 96d.1. van de Wet op het basisonderwijs en artikel 93e.1. van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In verband met de bestrijding van schoolspecifieke knelpunten in de personeelsvoorziening hebben scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die per 1 augustus 1996 voldoen aan de criteria die zijn neergelegd in de beleidsregel ‘Nadere vaststelling per regio van het schoolprofielbudget’ van 14 maart 1995 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995,9), zoals die beleidsregel luidde op 31 juli 1996, voor het schooljaar 1996/1997 aanspraak op een vergoeding van f 500,- per formatieplaats.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1996.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere vaststelling per regio van het schoolprofielbudget 1996-1997.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven