Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1995/1996

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 23-10-1996 t/m 31-01-2005

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1995/1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1995/1996.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1995/1996.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaams pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1995.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1995/1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 oktober 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

directeur Arbeidszaken Overheid

,

T.W. Langejan

Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 1995/1996

[Vervallen per 01-02-2005]

Koerscorrectie 1995/1996

Maand:

september 1995:

1,113

oktober 1995:

1,113

november 1995:

1,113

december 1995:

1,113

januari 1996:

1,113

februari 1996:

1,113

maart 1996:

1,113

april 1996:

1,113

mei 1996:

1,113

juni 1996:

1,113

juli 1996:

1,113

augustus 1996:

1,113

Prijsindexcijfer 1995/1996

Maand:

september 1995:

185,7

oktober 1995:

185,5

november 1995:

185,5

december 1995:

184,9

januari 1996:

185,8

februari 1996:

186,5

maart 1996:

188,1

april 1996:

188,3

mei 1996:

187,9

juni 1996:

187,1

juli 1996:

187,9

augustus 1996:

187,8
Terug naar begin van de pagina