Wijzigingsbesluit Besluit registratie geneesmiddelen

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-06-2007

Besluit van 7 oktober 1996, houdende wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 mei 1996, GMV 961968;

Gelet op artikel 26, onder f, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1996, no. W13.96.0206);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 1996, GMV 963562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit registratie geneesmiddelen]

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Artikel II vervalt met ingang van 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 oktober 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de eenendertigste oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven