Aanwijzing ambtenaar artikel 16 WUD

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 13-10-1996 t/m 30-04-2009

Aanwijzing ambtenaar artikel 16 WUD

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 16, vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009]

Als ambtenaar bedoeld in artikel 16, vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 wordt aangewezen de Directeur van de Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-06-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 oktober 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Naar boven