Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische [...] kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-1996.
Geldend van 01-11-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-11-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-1996 Nieuwe-regeling 02-10-1996 Stcrt. 1996, 197 21-10-1996 Stb. 1996, 521
01-11-1996 Nieuwe-regeling 02-10-1996 Stcrt. 1996, 197 J.969235 21-10-1996 Stb. 1996, 521 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van tot wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis in werking treedt.1)
Naar boven