Aanwijzing keuringsinstelling meetmiddelen Voertuigreglement

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 18-10-1996 t/m heden

Aanwijzing keuringsinstelling meetmiddelen Voertuigreglement

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 84, eerste lid, en 101, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als keuringsinstelling in de zin van artikel 84, eerste lid, en 101, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt aangewezen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi B.V.

Artikel 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi B.V. is bevoegd de feitelijke werkzaamheden voortvloeiend uit de in artikel 1 vervatte aanwijzing onder haar verantwoordelijkheid te doen uitvoeren door:

  • a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi Certin B.V. voor zover deze werkzaamheden verband houden met keuringen en erkenningen;

  • b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMi Inspecties en Kansspeltechniek B.V. voor zover deze werkzaamheden verband houden met toezicht.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven