Wijziging Regeling wijze van keuren, Regeling permanente eisen, Erkenningsregeling APK en LPG-erkenningsregeling

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-1997 t/m 03-03-2004

Wijziging Regeling wijze van keuren, Regeling permanente eisen, Erkenningsregeling APK en LPG-erkenningsregeling

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 83, 84, 86, 100, 101 en 102 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling wijze van keuren APK van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 november 1994, nr. RV. 185859 .]

Artikel II

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

[Red: WIjzigt de regeling permanente eisen van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 november 1994, nr. RV 185867.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

[Red: Wijzigt de erkenningsregeling APK van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december 1994, nr. RV 188314.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

[Red: Wijzigt de LPG-erkenningsregeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december 1994, nr. RV 188310.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Met de certificaten van eerste keuring en herkeuring als bedoeld in de artikelen 7 en 24 van de Erkenningsregeling-APK alsmede als bedoeld in de artikelen 6 en 20 van de LPG-erkenningsregeling, bedoeld in respectievelijk artikel III en IV van deze regeling, worden gelijkgesteld de op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling meetmiddelen Voertuigreglement dan wel artikel 2, tweede lid, van het Meetbesluit CO/roet voor inwerkingtreding van deze regeling, door IJkwezen BV of een onderzoeksgerechtigde, afgegeven verklaringen, waarvan de geldigheid niet is verstreken.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven