Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geldend van 03-10-1996 t/m 30-11-2008

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid:

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina