Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 03-10-1996 t/m 30-11-2008

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Als bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid wordt aangewezen bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven