Besluit grenswijziging tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-10-1998.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 11-10-1996 t/m heden

Besluit van 19 september 1996, houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort, van 12 juli 1996, nr. BW96/U1353, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op artikel 12 van de Wet algemene regels herindeling;

De Raad van State gehoord (advies van 26 augustus 1996, nr. W04.96.0294.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort, van 13 september 1996, nr. BW96/U1647;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel, gewijzigd als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 september 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de tiende oktober 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Kaart behorende bij het besluit houdende wijziging van de grens tussen de gemeenten Meppel en Staphorst, tevens provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel

Bijlage 257101.png
Naar boven