Instelling Commissies Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne; Vliegbasis Gilze-Rijen

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 24-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-06-2002.
Geldend van 26-06-2002 t/m 23-12-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 26-06-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-06-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-12-2008 Intrekking-regeling 18-12-2008 Stb. 2008, 561 18-12-2008 Stb. 2008, 562 Alg. 1
01-11-1996 Nieuwe-regeling 17-09-1996 Stcrt. 1996, 184 MG96054349 17-09-1996 Stcrt. 1996, 184

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.
    Artikel XVIII, derde lid, van Stb. 2008/561 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven