Aanwijzing (plv.) leden Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2006

Aanwijzing (plv.) leden Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Als leden van de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee, worden aangewezen:

  • 1. het hoofd van de afdeling juridische zaken van de marinestaf;

  • 2. het hoofd van de afdeling operatiën van de staf Koninklijke marechaussee.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Als plaatsvervangers van de in artikel 1 genoemde leden van de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee, worden aangewezen:

  • 1. het plaatsvervangend hoofd van de afdeling juridische zaken van de marinestaf, als plaatsvervanger van het in artikel 1, onderdeel 1, genoemde lid en

  • 2. het plaatsvervangend hoofd van de afdeling operatiën van de staf Koninklijke Marechaussee, als plaatsvervanger van het in artikel 1, onderdeel 2, genoemde lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 september 1996

De

Minister

van Defensie,

D.J. Barth

Terug naar begin van de pagina