Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 21-09-2004

Regeling indexering kinderbijslag-bedragen januari 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, en artikel V, vierde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 562,05, f 701,33 respectievelijk f 812,97.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997 en heeft betrekking op het recht op kinderbijslag over na deze datum gelegen perioden.

’s-Gravenhage, 10 december 1996

F.H.G. de Grave

Bijlage

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Tabel I Kinderen geboren voor 2 oktober 1994

 

      0 t/m 5 jaar

6 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

   

18 t/m 24 jaar

 

Gezinnen met

     

1 kind

299,50

427,86

556,22

2 kinderen

346,47

494,96

643,45

3 kinderen

362,12

517,32

672,52

4 kinderen

394,32

563,32

732,32

5 kinderen

413,64

590,92

768,20

6 kinderen

426,53

609,33

792,13

7 kinderen

435,73

622,47

809,21

8 kinderen

452,40

646,28

840,16

9 kinderen

465,36

664,80

864,24

10 kinderen

475,73

679,62

883,51

Tabel II Kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

 

0 t/m 5 jaar

6 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

   

18 t/m 24 jaar

 

Gezinnen met

     

1 kind

299,50

363,68

427,86

2 kinderen

346,47

420,72

494,96

3 kinderen

362,12

439,72

517,32

4 kinderen

394,32

478,82

563,32

5 kinderen

413,64

502,28

590,92

6 kinderen

426,53

517,93

609,33

7 kinderen

435,73

529,10

622,47

8 kinderen

452,40

549,34

646,28

9 kinderen

465,36

565,08

664,80

10 kinderen

475,73

577,68

679,62

Tabel III Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

 

0 t/m 5 jaar

6 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

   

18 t/m 24 jaar

 

Gezinnen met

     

1 of meer kinderen

299,50

363,68

427,86

Naar boven