Openstelling aanvraagperiode Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 02-09-1996 t/m 22-12-2004

Openstelling aanvraagperiode Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij,

Besluit:

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In de periode van 2 september tot en met 15 oktober 1996 kunnen aanvragen worden ingediend in het kader van de Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven