Regeling anker- en meerverboden Waal, Rijn en Lek

[Regeling vervallen per 25-05-2011.]
Geldend van 12-10-2000 t/m 24-05-2011

Regeling tot toepassing van het eerste lid, onderdeel a, van de artikelen 7.02, 7.03 en 7.04 van het Rijnvaartpolitie-reglement 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2011]

Op de volgende gedeelten van de vaarweg, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van de artikelen 7.02, 7.03 en 7.04 van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, is het ligplaats nemen door een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting verboden:

 • a. het gedeelte van de Waalbocht te Gendt, gelegen tussen km 872,70 en 876,60;

 • b. het gedeelte van de Waal nabij Nijmegen, gelegen tussen km 885,93 en km 886,23;

 • c. het gedeelte van de Waal nabij Wamel, gelegen tussen km 912,00 en km 915,00;

 • d. het gedeelte van de Waalbocht te St. Andries, gelegen tussen km 924,60 en km 928,40;

 • e. het gedeelte van de Waal te Haaften, gelegen tussen km 935,350 en km 937,00;

 • f. het gedeelte van de Neder-Rijn nabij Huissen, gelegen tussen km 878,00 en km 878,60;

 • g. het gedeelte van de Neder-Rijn nabij Arnhem, gelegen tussen km 882,90 en km 884,00;

 • h. het gedeelte van de Neder-Rijn nabij Driel, gelegen tussen km 890,55 en km 891,77;

 • i. het gedeelte van de Neder-Rijn nabij Amerongen, gelegen tussen km 922,00 en km 922,60;

 • j. het gedeelte van de Neder-Rijn/Lek nabij Wijk bij Duurstede, gelegen tussen km 925,55 linkeroever, respectievelijk km 926,10 rechteroever en km 930,00;

 • k. het gedeelte van de Lek nabij Hagenstein, gelegen tussen km 946,15 en km 947,16;

 • l. het gedeelte van de Lek nabij Vreeswijk, gelegen tussen km 949,35 en km 951,80;

 • m. het gedeelte van de Lek nabij Nederlek, gelegen aan de rechteroever tussen km 984,45 en km 984,55.

 • n. het gedeelte van de Lek nabij Krimpen aan de Lek, gelegen aan de rechteroever tussen km 988.32 en km 988.45;

 • o. het gedeelte van de Lek nabij Nederlek, gelegen aan de rechteroever tussen km 984,79 en km 984,89;

 • p. het gedeelte van de Lek nabij Nieuw Lekkerland, gelegen aan de linkeroever tussen km 984,40 en km 984,65.

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2011]

De Regeling tot toepassing van het eerste lid, onderdeel a, van de artikelen 7.02, 7.03 en 7.04 van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 van 23 december 1994, nr. RV 188689 (Stcrt. 248) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 19 augustus 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina