Besluit vaststelling kleur en aanduidingen bromfietsplaten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965, (Stb. 1965, 414);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 2006 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2006’ alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur rood;

  • c. het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘2006’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 augustus 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven